მოაჯირის სიმყარის ინსპექტირება

სეიფთი ლაბი გთავაზობთ მოაჯირის სიმყარის ინსექტირებას სპეციალური ხელსაწყოს მეშვეობით

 

სერტიფიცირებული  წონის სენსორით

მოქმედი კანონმდებლობით,  მოაჯირი უნდა შედგებოდეს   ვერტიკალური, საყრდენი,  ზედა და შუა  ჰორიზონტალური ძელებისგან.

მოაჯირი უნდა  უძლებდეს 5 სმ-ის დისტანციიდან არანაკლებ 90 კგ ტვირთის მიწოლით დატვირთვას, რა დროსაც მოაჯირის გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს 10 სმ-ს.

შემოწმების შემდეგ გაიცემა დასკვნა მოაჯირის ძელების სიმყარის შესახებ.

გაინტერესებთ მეტი? 

 

ჩვენ მზად ვართ. დაგვიკავშირდით ტელეფონით, ელ-ფოსტით ან სოციალური ქსელის მეშვეობით.